اخبار علمی

تولید خاک هوشمند برای مصارف کشاورزی

دانشجوی کانادایی در قالب برنامه آموزشی سه ماهه، موفق به تولید نانو محصولی از نوع نانو ذرات جاذب شده است که می تواند آب و غذای مورد نیاز گیاه را به آرامی رها و مصرف آب را بهینه کند.

ادامه مطلب / دانلود

دانشمندان به کشف راز آغاز حیات نزدیک شدند

دانشمندان برای نخستین بار موفق به کشف مولکول ارگانیک (آلی) در فضای میان‌ ستاره‌ای واقع در مرکز کهکشان راه شیری شده‌اند که ساختاری مشابه با مولکول‌های آلی در زمین دارد و این کشف ممکن است منجر به فهمیدن راز آغاز حیات شود.

ادامه مطلب / دانلود