دی ان ای

گونه ها برای رسیدن به ویژگی یکسان مسیرهای ژنتیکی مختلفی طی می کنند!

سایت تفریحی سرگرمی جیزفان

یافته جدید تکاملی! با استفاده از ابزارهای مولکولی مدرن و میدانی، جی استورز و همکاران زیست شناسش در دانشگاه نبراسکا لینکلن برای نخستین بار نشان دادند که گونه های مختلف می توانند مسیرهای ژنتیکی مختلفی را برای رشد صفات یکسان طی کنند. 

ادامه مطلب / دانلود